Srpen 2023

18. srpna

Schůzka děkana KTF Vojtěcha Novotného s vedoucím Katedry církevních dějin a literární historie (dále KCDLH) Markem Šmídem, kde mu byly sděleny informace o plánovaném ukončení pracovního poměru Tomáše Petráčka a převzetí jeho předmětů.

Rozhovor v iForum

V časopise Univerzity Karlovy iForum publikován rozhovor s děkanem V. Novotným o reorganizaci fakulty a nutnosti šetření a krácení úvazků (v minulém čase) – na Facebooku KTF publikováno ihned po předání výpovědi T. Petráčkovi, následně průběžně zamykány komentáře, rozhovor z iForum následně smazán.

21. srpna
9:00

Schůzka děkana KTF s předsedkyní odborů Michaelou Falátkovou, které byl předložen předpřipravený dokument k podpisu, jehož součástí bylo zrušení 0.5 úvazku AP3 (Akademický pracovník 3) na KCDLH

10:00

Výpověď

Děkan Novotný předává prof. Tomáši Petráčkovi výpověď z pracovního poměru.

E-mail doktorandům

Proděkan Jinek rozesílá e-mail doktorandům prof. Petráčka, že po 31. 10. nebudou mít školitele.

16:13

Tomáš Petráček na Facebooku

Prof. Petráček na sociálních sítích informuje o obdržené výpovědi a o e-mailech proděkana Jinka jeho doktorandům

navečer

O dění informují média:

Christnet.eu
Deník N

22. srpna

Rektorka Univerzity Karlovy (UK) Milena Králíčková vyzvala děkana KTF V. Novotného k předložení písemných podkladů k propuštění T. Petráčka

Vznikají dvě petice

Otevřený dopis děkanovi s více než 2200 podpisy
Kukalova petice s cca 300 podpisy

23. srpna

Rektorka UK Milena Králíčková se sešla s děkanem KTF UK Vojtěchem Novotným a požádala jej o řešení situace do týdne.

Václav Malý

Z FB: „Ukončení pracovního poměru prof. Tomáše Petráčka z důvodu “nadbytečnosti” nezní důvěryhodně. Zralé a zároveň pokorné akademické prostředí neuhýbá před palčivými duchovními a etickými výzvami, na něž se poctivě a trpělivě hledají odpovědi bez osobní prestiže a pokušení umlčet nesouhlasícího.“

Oborová rada církevních a obecných dějin se vymezila proti zacházení vedení fakulty s doktorandy: usnesení

Prof. Petr Kubín a doc. Jana Zapletalová rezignovali na členství ve Vědecké radě KTF UK.

Doc. Miloš Sládek a několik dalších členů KCDLH zaslali senátorům AS KTF UK e-mail, v němž se vymezují proti ukončení pracovního poměru profesorů Čechury a Petráčka

25. srpna

Média

– Forum24: Jiří Trávníček – Kdo kalí vodu? K vyhazovu profesora Tomáše Petráčka z katolické teologické fakulty
– Christnet: Tomáš Halík – Ještě k vývoji na KTF UK
–  JUDr. Jakub Kříž (vyučující na KTF UK a zástupce v AS UK) obvinil rektorku z nespravedlivého jednání a přiživení mediálního lynče: Drzé čelo lepší než rovný přístup
– Christnet: Čechura: O důvodech neprodloužení smlouvy se mnou nikdo z vedení KTF ani nemluvil

Nová opatření děkana

Vycházejí nová opatření děkana KTF 11–13/2023. Opatření 13 je rozesláno zaměstnancům a následně v pondělí doc. Jinkem dementováno. V OD 11/2023 je změna v zastupování děkana v době nepřítomnosti: namísto proděkana pro studium (J. Brož) je jím nově proděkan pro vědu (J. Jinek). Kvůli „mylnému rozeslání“ OD 13/2023 (ačkoli je v elektronické spisové službě s datem 25. 8.) však OD 11/2023 není v souladu s organizačním řádem fakulty a vytváří tak legislativní vakuum.

Stanovisko odborové rady

M. Falátková na svém Facebooku zveřejňuje Stanovisko Koordinační odborové rady UK k situaci na KTF

27. srpna

M. Falátková posílá děkanovi KTF znovu výňatek z Kolektivní smlouvy a způsob komunikace s odbory (zaslané původně 27. 6. 2023)

28. srpna

Děkan hospitalizován

Proděkan Jinek informoval zaměstnance e-mailem: „Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi Vám oznámit, že dnešního rána, v pondělí 28. srpna 2023, byl pan děkan prof. Vojtěch Novotný ze závažných zdravotních důvodů a v důsledku celkového vyčerpání přijat do nemocničního ošetření. Podle platného opatření děkana je po dobu nepřítomnosti jeho zástupcem proděkan pro vědu Jakub Jinek. Ve všech záležitostech vyžadujících jednání děkana se proto nadále obracejte na mě. Současně Vás informuji, že materiál pod názvem Opatření děkana č. 13/2023, Děkanát a knihovna, byl rozeslán nedopatřením – šlo o pracovní verzi, která teprve bude předložena akademickému senátu fakulty a odborové organizaci. 
Panu děkanovi vyprošujeme brzké uzdravení, a stejně tak i naší fakultě. S přátelskými pozdravy Jakub Jinek“

J. Jinka pro Echo24: vedení fakulty má domluvené schůzky s odbory, studenty i doktorandy: „Poslední hřebíček do rakve.“ Děkan skončil v nemocnici v souvislosti s tlakem po výpovědi Petráčka. Na přímý dotaz studentů odpovídá, že se vyjádří až na řádném zasedání akademického senátu 27. 9.

31. srpna

První příslib KTF, že doktorandi budou moci dostudovat se svými školiteli

O změně školitelů ale rozhodují oborové rady, takže se nejedná o vstřícný krok vedení KTF, ale pouze o popis stavu, který se nijak nezměnil.