Tisková zpráva UK z 24. 8. 2023

Tisková zpráva UK z 24. 8.:


„V návaznosti na vyjádření k situaci na Katolické teologické fakultě (KTF UK) ze dne 22. 8. se rektorka UK prof. Milena Králíčková osobně sešla s děkanem fakulty prof. Vojtěchem Novotným k podání vysvětlení. Rektorka vyslovila znepokojení nad vzniklou situací, nesprávným postupem řešení v oblasti pracovně- právních vztahů a rovněž nad tím, jak nevhodným a neodpovídajícím způsobem byli informováni studující v doktorském programu ve věci eventuální změny školitele. Dále rektorka Milena Králíčková na základě této schůzky vyzvala děkana Vojtěcha Novotného, aby do týdne k jejím rukám předložil vyjádření k jejímu stanovisku a návrh, který povede k uklidnění situace a uspokojivému smírnému řešení a vrátí na KTF UK atmosféru akademické diskuze a inspirativního prostředí.“