Rubrika: Usnesení a vyjádření

 • Výzva technicko-hospodářských pracovníků Akademickému senátu KTF UK

  Dne 18. října 2023 adresovali technicko-hospodářští pracovníci KTF, tedy především administrativní pracovníci a knihovníci, následující výzvu Akademickému senátu KTF UK: My, níže podepsaní technicko-hopodářští pracovníci, vyjadřujeme znepokojení nad způsobem vydávání a uvádění do praxe jednotlivých opatření děkana.  Upozorňujeme, že poslední připravovaná a vydaná opatření děkana jsou nesystémová a mají vážný dopad na organizaci administrativní činnosti…

 • Výzva senátorům ke kladnému stanovisku k odvolání děkana KTF UK

  Členové Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK adresovali dne 18. října 2023 Akademickému senátu KTF UK následující výzvu: My, členové Ústavu dějin křesťanského umění, dlouhodobě vnímáme situaci na fakultě jako demotivující a neúnosnou. Na posledním zasedání Akademického senátu KTF, konaném dne 27. září 2023, se plně projevilo, že vedení, v čele s děkanem prof. Vojtěchem…

 • Výzva členů Katedry systematické a praktické teologie Akademickému senátu KTF UK

  Dne 18. října pracovníci Katedry systematické a pastorální teologie adresovali členům Akademického senátu KTF UK následující výzvu: Členové Katedry systematické a pastorální teologie vyjadřují vážné znepokojení nad tím, jakým způsobem vedení KTF posuzuje nadbytečnost pracovních míst akademických pracovníků na naší fakultě, i nad stavem teologických akreditací zajišťovaných do značné míry naší katedrou. Vzhledem k závažnosti…

 • Usnesení RVH z 18. října 2023

  Rada pro vnitřní hodnocení schválila 18. října následující usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení upozorňuje na nápravné opatření ohledně zajištění studijního programu Katolická teologie (garant děkan Novotný), které mělo být vypořádáno do 31.12.2022 a bude projednáno na listopadovém zasedání.  Dále upozorňuje na nestandardní situaci ve studijním programu Filosofie a etika: Vzhledem k vysokému počtu zapsaných studentů…

 • Usnesení Petiční komise AS UK

  Petiční komise AS UK vydala 11. října 2023 usnesení týkající se doktorandů prof. Petráčka a Čechury: Usnesení: „Petiční komise AS UK shledala porušení Studijního a zkušebního řádu (čl. 10, odst. 6) ze strany vedení KTF UK, kdy byli odvoláni školitelé prof. Čechura a prof. Petráček bez souhlasu oborové rady.“ 8 pro – 0 proti –…

 • Prohlášení pracovníků Katedry církevních dějin a literární historie k dění na KTF UK

  Katedra církevních dějin a literární historie zajišťuje bakalářský a magisterský obor Dějiny evropské kultury a doktorský program Církevní dějiny v malém týmu vyučujících. Současně se podílí i na výuce dalších prezenčních a kombinovaných oborů KTF UK, zapojuje se do CŽV a řady dalších fakultních aktivit. V kontextu poklesu počtu studujících nové akreditace našich oborů byla…

 • RVH k programům teologických nauk na KTF

  Rada pro vnitřní hodnocení UK, která má na starosti akreditace studijních programů na celé Univerzitě (tzv. institucionální akreditace), vydala 13. září usnesení, které se týká dvou studijních programů na KTF, které jsou vyučovány dálkově: KTF 1100 Bc NO Teologické nauky RVH UK konstatuje, že nápravné opatření ukládající doplnění studijních opor bylo splněno a usnáší se…

 • Tisková zpráva KTF v reakci na zprávu o auditu ze 7. září

  Rektorka UK požádala vedení KTF o návrh na řešení situace prof. Čechury a prof. Petráčka v jejich dalším působení na fakultě. Vedení KTF na předpokládané jednání připravilo následující stanovisko, které je v souladu s právním názorem a které včera, ve středu 6. září, zaslalo rektorce UK. 1. Po dohodě s předsedou oborové rady zůstávají profesoři…

 • Tisková zpráva KTF 4. září 2023

  Tisková zpráva KTF z 4. září 2023: Proděkan KTF UK (zastupující děkana) jednal dne 4. 9. 2023 s předsedou oborové rady doktorského studijního programu Církevní a obecné dějiny. Shodli se na tom, že prof. Čechura a prof. Petráček jsou nadále školiteli svých doktorandů a že je společným cílem, aby doktorandi mohli pod jejich školením dokončit svá…

 • Dopis proděkana Jinka akademické obci KTF

  Proděkan J. Jinek zastupující děkana uveřejnil 4. září na stránkách KTF dopis následujícího znění: Vážené kolegyně a kolegové,  jak víte, zastupuji děkana naší fakulty prof. Vojtěcha Novotného od jeho náhlé hospitalizace v pondělí 28. srpna. Přestože mám poměrně bohaté zkušenosti s krizovým řízením, současná mediální eskalace a osobní ataky mě zaskočily – ve svém profesním…