Výzva členů Katedry systematické a praktické teologie Akademickému senátu KTF UK

Dne 18. října pracovníci Katedry systematické a pastorální teologie adresovali členům Akademického senátu KTF UK následující výzvu:

Členové Katedry systematické a pastorální teologie vyjadřují vážné znepokojení nad tím, jakým způsobem vedení KTF posuzuje nadbytečnost pracovních míst akademických pracovníků na naší fakultě, i nad stavem teologických akreditací zajišťovaných do značné míry naší katedrou.

Vzhledem k závažnosti současné situace i potřebě dále nepoškozovat fungování a dobré jméno fakulty i celé univerzity vyzýváme Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, aby se v souladu se svým usnesením z 27. září t.r. vážně a bezodkladně zabýval důvody uvedenými v již podaném návrhu na odvolání děkana KTF UK.

ThLic. David Bouma, Th.D.
Mgr. et Mgr. Markéta Dudziková, Ph.D. Mgr. Pavel Dudzik, Ph.D.
MUDr. Lukáš Fošum, Dr. theol.
Magdalena Marunová, Ph.D.
Benedikt T. Mohelník, Th.D.
Josef Prokeš, Th.D.
Ondřej Salvet, Dr. theol.
Mgr. Ing. arch. Norbert Schmidt
ThLic. Petr Štica, Th.D.
doc. David Vopřada, Dr.
ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.

V Praze 18. října 2023