Usnesení RVH z 18. října 2023

Rada pro vnitřní hodnocení schválila 18. října následující usnesení:

Rada pro vnitřní hodnocení upozorňuje na nápravné opatření ohledně zajištění studijního programu Katolická teologie (garant děkan Novotný), které mělo být vypořádáno do 31.12.2022 a bude projednáno na listopadovém zasedání. 

Dále upozorňuje na nestandardní situaci ve studijním programu Filosofie a etika: Vzhledem k vysokému počtu zapsaných studentů oproti údajům ve schválené akreditaci SP Filosofie a etika (Bc, KTF), přijímá RVH UK tato usnesení: – RVH UK informuje rektorku UK o vysokém počtu zapsaných studentů do SP KTF Filosofie a etika oproti údajům schváleným při udělení oprávnění (předpokládaný počet přijatých studentů 25, zapsaných 334) – RVH UK vyzývá fakultu k podání zprávy o technickém a personálním zajištění tohoto SP s ohledem na zajištění kvality vzdělávání, včetně dodání rozvrhu se jmény vyučujících a rozvrhových lístků s počty zapsaných studentů, a to do 13. 11. 2023.

RVH UK