Štítek: usnesení

 • Usnesení RVH z 18. října 2023

  Rada pro vnitřní hodnocení schválila 18. října následující usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení upozorňuje na nápravné opatření ohledně zajištění studijního programu Katolická teologie (garant děkan Novotný), které mělo být vypořádáno do 31.12.2022 a bude projednáno na listopadovém zasedání.  Dále upozorňuje na nestandardní situaci ve studijním programu Filosofie a etika: Vzhledem k vysokému počtu zapsaných studentů…

 • Usnesení Petiční komise AS UK

  Petiční komise AS UK vydala 11. října 2023 usnesení týkající se doktorandů prof. Petráčka a Čechury: Usnesení: „Petiční komise AS UK shledala porušení Studijního a zkušebního řádu (čl. 10, odst. 6) ze strany vedení KTF UK, kdy byli odvoláni školitelé prof. Čechura a prof. Petráček bez souhlasu oborové rady.“ 8 pro – 0 proti –…

 • RVH k programům teologických nauk na KTF

  Rada pro vnitřní hodnocení UK, která má na starosti akreditace studijních programů na celé Univerzitě (tzv. institucionální akreditace), vydala 13. září usnesení, které se týká dvou studijních programů na KTF, které jsou vyučovány dálkově: KTF 1100 Bc NO Teologické nauky RVH UK konstatuje, že nápravné opatření ukládající doplnění studijních opor bylo splněno a usnáší se…

 • Usnesení OR Církevních a obecných dějin z 24. 8. 2023

  Usnesení Oborové rady Církevních a obecných dějin z 24. 8. 2023: „OR se důrazně ohrazuje proti nepřípustnému vměšování vedení fakulty do jejích kompetencí ohledně navrhování a odvolávání školitelů (viz SZŘ UK čl. 10, odst. 6). Rozhodnutí děkana o odvolání školitelů v osobách prof. Čechury a prof. Petráčka bylo provedeno bez předchozího návrhu OR, a tudíž není…