RVH k programům teologických nauk na KTF

Rada pro vnitřní hodnocení UK, která má na starosti akreditace studijních programů na celé Univerzitě (tzv. institucionální akreditace), vydala 13. září usnesení, které se týká dvou studijních programů na KTF, které jsou vyučovány dálkově:

KTF 1100 Bc NO Teologické nauky RVH UK konstatuje, že nápravné opatření ukládající doplnění studijních opor bylo splněno a usnáší se na zrušení omezení oprávnění uskutečňovat tento studijní program spočívající v zákazu přijímat ke studiu další uchazeče od AR 2024/2025, na kterém se RVH UK usnesla dne 31. 5. 2023 (č.j.: UKRUK/308149/2023-1). 

KTF 1101 nMgr NO Teologické nauky RVH UK trvá na omezení oprávnění uskutečňovat tento studijní program spočívajícím v zákazu přijímat ke studiu další uchazeče od AR 2024/2025, na kterém se RVH UK usnesla dne 31. 5. 2023 (č.j.: UKRUK/308149/2023-1), a to vzhledem k tomu, že nápravná opatření ukládající doplnění studijních opor a garantování předmětů kategorie ZT PPZ a PPZ vyučujícími s odpovídající kvalifikací nebyla stále splněna.

Usnesení RVH UK z 13. září 2023