Dopis V. Novotného předsedovi senátu

20. září obdržel předseda AS KTF UK, prof. Vít Vlnas, následující dopis zaslaný děkanem Vojtěchem Novotným: