Únor 2024

5. února

Kandidáti na děkana KTF

Volební komise vyvěsila na stránkách fakulty seznam kandidátů na funkci děkana KTF, jejichž návrhy splňují všechny náležitosti a jsou platné:

• doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.
• Dr. theol. Albert-Peter Rethmann

Ohlášení debaty s kandidáty na děkana

Ve večerních hodinách se na webu fakulty objevilo pozvání na předvolební debatu s kandidáty, zatím bez volebních materiálů, které dodali. Debata se má konat již 8. února, tedy za 3 dny.

Svoláno mimořádné zasedání fakultního senátu

V podvečer přišla zaměstnancům fakulty pozvánka na mimořádné zasedání AS KTF UK svolaná na 8. února od 13 hodin, která má na programu dva body:

• Stanovení přesného termínu volby kandidáta na děkana.
• Stanovení nového termínu řádného zasedání AS KTF UK v měsíci únor 2024.

Program dává tušit, že bude změněn ohlášený termín volby kandidáta na děkana, vyhlášený senátem na 14. února, a to kvůli nedodržení lhůt stanovených čl. 17 odst. 2 Volebního řádu AS KTF, který stanoví:

„Návrhy, které stanovené náležitosti splňují, postoupí volební komise nejméně deset
dní přede dnem voleb členům senátu. Ve stejné lhůtě je seznam se jmény navržených
osob zveřejněn ve veřejné části internetových stránek fakulty.“

7. února

Média

Christnet: Jaká bude KTF?

8. února

Proběhla veřejná debata s kandidáty na děkana KTF

Záznam z debaty je k dispozici na kanálu Youtube

9. února

Média

Katolické noviny: O chronických nepsavcích

11. února

Média

– Český rozhlas: Vertikála 11. 2. 2024
– Blogy Idnes: Václav Smrk – Vymítač ďábla a dezinformátor děkanem fakulty Univerzity Karlovy?

Média

Katolické noviny: Z debaty kandidátů na děkana KTF

15. února

Kandidátem na děkana KTF byl v 1. kole zvolen Jaroslav Brož 7 hlasy ze 12

16. února

Média

– Katolické noviny: KTF UK na prahu totalitní propasti

21. února

28. února

Média

Seznam Zprávy ve článku Detaily z utajeného jednání s Vatikánem. Spor o vliv na školy i nemocnice zmiňuje KTF a loňskou výpověď prof. Petráčkovi v souvislosti s jednáním o vlivu katolické církve na teologické fakultě. Současně článek hovoří i o účasti advokáta Jakuba Kříže, který vystupuje i ve sporu vedení KTF s rektorátem UK, na jednáních o mezinárodní smlouvě.