Září 2023

4. září

Dopis proděkana Jinka

Proděkan Jinek poslal akademické obci KTF UK dopis, který byl uveřejněn i na stránkách KTF.

JUDr. Jakub Kříž za Lexius advokáti zpracovává pro KTF právní stanovisko k výpovědi Tomáši Petráčkovi (podle dodaných informací zdarma a na základě ústní dohody s J. Jinkem)

5. září

Vedoucí KCDLH doc. Marek Šmíd informuje katedru, že mu proděkan Jinek nařídil zajistit výuku předmětů po prof. Petráčkovi a než se „nepříjemná záležitost vyjasní“, bude figurovat jako garant on sám.

6. září

TZ KTF

Tisková zpráva KTF Předmět Církevní a obecné dějiny novověku bude od nového akademického roku vyučovat doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D., vedoucí Katedry církevních dějin a literární historie KTF UK.

Doc. Marek Šmíd, vedoucí KCDLH píše členům katedry, že dospěl k závěru, že se nemůže ujmout výuky prof. Tomáše Petráčka, protože by tento krok byl chápán jako projev osobního nepřátelství vůči mému kolegovi

18. září

Proděkan Jinek zastupující děkana se dotazuje odborů na stanovisko k okamžitému zrušení pracovního poměru u prof. Kubína a doc. Šmída kvůli odmítnutí převzetí výuky předmětů dosud vyučovaných prof. Petráčkem a kvůli nedostavení se na pracoviště prof. Petráčka

20. září

Dopis děkana

Děkan Novotný zaslal předsedovi AS KTF UK Vlnasovi dopis, s nímž byli seznámeni i ostatní senátoři a akademická obec

21. září

Zákaz vstupu pro Petráčka

Prof. Tomáši Petráčkovi proděkan Jinek předává zákaz přístupu na KTF kvůli překážkám na straně zaměstnavatele.

Christnet: Vedení KTF omezilo Petráčkovi vstup na pracoviště. Kdo bude učit jeho předmět stále není jasné

27. září

AS KTF (ne)jedná o přípustnosti návrhu na odvolání děkana

Šestihodinové jednání malého senátu, které diskutuje mj. o organizačních změnách (OD 13/2023), jednání o přípustnosti návrhu na odvolání děkana podaný studentskými senátory je s ohledem na nepřítomnost děkana i pozdní hodinu odloženo.

– Christnet: Akademický senát KTF o odvolání děkana Novotného nehlasoval, debata se utopila v nejasnostech

V rámci zasedání AS KTF UK
proděkan Jinek prohlásil, že vedení KTF dostalo od UK ultimátum, že musí zrušit Petráčkovu výpověď

Deník N: Rektorka nám dala ultimátum, ať zrušíme Petráčkovu výpověď, tvrdí proděkan. Univerzita to popřela

V rámci zasedání také proděkan Jinek obvinil KCDLH z neúspěchu a prof. Petráčka označil za nepřínosného pro fakultu.

Deník N: Proděkan trvá na správnosti výpovědi pro Petráčka. Pro fakultu podle něj nebyl dostatečně přínosný