Změť zkratek

Akademický život je plný zkratek, většinou názvu různých institucí v rámci univerzity. Proto krátký glosář s vysvětlením základních zkratek a působností institucí za nimi schovaných:

AP1–4Akademický pracovník 1–4: název tarifu, podle něhož jsou placeni asistenti (AP1), odborní asistenti (AP2), docenti (AP3) a profesoři (AP4). Rozmezí tarifů je dáno univerzitními předpisy a pohybuje se většinou v rozmezí jedno- až dvojnásobku zaručené mzdy.
AS KTF UKAkademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, zkráceně „malý“ nebo „fakultní senát“ je samosprávný zastupitelský orgán na Katolické teologické fakultě, který se řídí vysokoškolským zákonem (č. 111/1998 Sb.); má zákonodárnou a kontrolní funkci. Tvoří jej celkem 12 senátorů, z toho 8 akademických pracovníků a 4 studenti. Má tříčlenné předsednictvo, předsenou senátu je prof. Vít Vlnas.
AS UKAkademický senát Univerzity Karlovy, zkráceně „velký“ nebo „univerzitní senát“ je samosprávný zastupitelský orgán celé Univerzity Karlovy, který se řídí vysokoškolským zákonem (č. 111/1998 Sb.); má zákonodárnou a kontrolní funkci. Každá součást univerzity má ve velkém senátu 2 akademické a 2 studentské senátory.
CŽVCeloživotní vzdělávání je prostředek, kterým fakulty plní svou třetí roli vůči společnosti, když poskytují veřejné přednášky nebo kurzy i pro další zájemce, kteří nejsou součástí akademické obce.
DSPDoktorský studijní program: na KTF se realizují tři (Katolická teologie, Církevní a obecné dějiny, Dějiny křesťanského umění). Každý z programů má na starosti příslušná oborová rada (OR)
KCDLHKatedra církevních dějin a literární historie na KTF UK je pracoviště zabezpečující především studijní programy Dějiny evropské kultury. Bylo to pracoviště Tomáše Petráčka, současným vedoucím katedry je doc. Marek Šmíd.
KSPTKatedra systematické a pastorální teologie na KTF UK
KTF UKKatolická teologická fakulta Univerzity Karlovy.
ODOpatření děkana, tj. fakultní „vyhlášky“ iniciované děkanem a platné pro konkrétní fakultu, zde KTF
ORTo je záludná zkratka, může označovat dvě skutečnosti:
Opatření rektora/rektorky, tj. univerzitní „vyhlášky“ iniciované rektorem či rektorkou a platné pro celou univerzitu, tedy i pro KTF
– Oborová rada je samosprávný orgán na fakultě, který se věnuje konkrétnímu doktorskému studijnímu programu. V našem případě je asi nejdůležitější OR Církevních a obecných dějin (předsedou je prof. Kubín jako garant DSP Církevní a obecné dějiny, členem je i prof. Tomáš Petráček). Vedle toho na KTF existují ještě OR Teologie (předsedou je prof. Novotný) a OR Dějiny umění (předsedou je prof. Vlnas)
RVHRada pro vnitřní hodnocení je akademický samosprávný orgán Univerzity Karlovy, jehož činnost podporuje a rozvíjí zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti univerzity, jakož i činností souvisejících.
THP„technicko-hospodářští pracovníci“, tj. administrativa a knihovníci
TZtisková zpráva
ÚDKUÚstav dějin křesťanského umění na KTF UK
UKUniverzita Karlova
ZO VOS KTF UKZákladní organizace Vysokoškolského odborného svazu na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy jsou zkráceně fakultní odbory. Řídí se příslušnými zákony, zejména zákoníkem práce.