Prosinec 2023

4. prosince

Děkan oznámil, že se chystá rezignovat

Děkan KTF Vojtěch Novotný, Th.D., dnes sdělil rektorce, velkému kancléři a předsedovi AS KTF UK, že ze zdravotních důvodů rezignuje na funkci děkana k datu, kdy se ujme úřadu nový děkan, nejpozději však k 1. květnu 2024.

10. prosince

11. prosince

Cena za odvahu Nadačního fondu proti korupci pro prof. Petráčka

Aktuálně: Cenu za odvahu Nadačního fondu proti korupci získá historik Tomáš Petráček – zmíněna souvislost s výpovědí z KTF pro nadbytečnost

20. prosince

Volby akademiků do AS UK na KTF prohlášeny za neplatné

Hlavní volební komise prohlásila kvůli několika vadám volby do kurie akademických pracovníků AS UK, které proběhly na KTF UK 27. a 28. listopadu, za neplatné a nařídila opakovat hlasování. Volby do studentské kurie byly prohlášeny za platné, zástupci KTF UK v AS UK se stávají Mgr. Ondřej Kříž a Jakub Sobotka.

Nové volby do AS UK

AS KTF UK vyhlásil opakované hlasování do kurie akademických pracovníků AS UK na KTF – ovšem nikoli již elektronickou formou, ale pouze prezenční listinnou.

AS KTF UK vyhlásil volbu kandidáta na děkana

Akademický senát vyhlásil volbu kandidáta na děkana KTF na 14. února 2024; přihlášky mají kandidáti podat do 5. února, veřejná debata kandidátů se bude konat 8. února.