Dopis děkana KTF o možné rezignaci

Děkan dne 4. prosince 2023 poslal zaměstnancům dopis vysvětlující jeho záměry stran rezignace.