Leden 2024

3. ledna

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je PHOTO-2024-01-03-17-07-30-461x1024.jpg.

Jakub Kříž odstoupil z voleb do AS UK

JUDr. Jakub Kříž na svém facebookovém profilu oznámil, že odstupuje z voleb zástupců KTF v AS UK, a to ve prospěch prof. Royta.

9.–11. ledna

Opakovaná volba akademiků KTF do AS UK

Protože hlavní volební komise nařídila opakování hlasování do kurie akademických pracovníků AS UK na KTF, tyto volby se budou ve dnech 9.–11. ledna 2024 opakovat, a to nikoli elektronicky, ale listinnou formou.

17. ledna

Svou kandidaturu na děkana KTF UK oznámil dr. Albert-Peter Rethmann

Média

Proglas.cz: Kandidaturu na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oznámil česko-německý teolog Albert-Peter Rethmann, který na této fakultě působil v letech 2002 až 2009 jako profesor teologické etiky a také proděkan pro vědu. Na fakultě v minulosti založil Centrum pro studium migrace, Centrum teologie a umění a podařilo se mu akreditovat nový obor Aplikovaná etika. Dlouhá léta byl také poradcem české a německé biskupské konference pro oblast bioetiky a migrace. Angažuje se i v česko-německém dialogu a od roku 2022 je předsedou sdružení Ackermann-Gemeinde.

18. ledna

Média

Katolické noviny: Na KTF proběhly volby do senátu, řádně a bez potíží (viz však dále, 29. 1.)

19. ledna

Rektorka UK informovala o výsledcích auditu na KTF

Prof. M. Králíčková na zasedání AS UK informovala, že v rámci auditu na KTF UK bylo zpracováno devět oblastí, byla shledána dílčí a tři významná pochybení. Ta se týkají násobně většího počtu přijatých studentů na bakalářský obor Filozofie a etika, než odpovídá akreditaci, organizačních změn v personální oblasti a skutečnosti, že někteří akademici vykonávají na KTF práci bez pracovního poměru. Informovala také o tom, že vyzvala zastupujícího proděkana Jinka ke smírnému řešení ve věci výpovědi prof. Petráčkovi.

22. ledna

Vedení KTF UK zveřejnilo na svých stránkách reakci na sdělení rektorky Akademickému senátu UK dne 19. ledna

23. ledna

Média

ČT24 – V Interview ČT24 rektorka UK prof. Milena Králíčková od 20. minuty hovoří o komunikaci univerzity s KTF a reaguje na prohlášení proděkana KTF doc. Jakuba Jinka o informacích o proběhlém auditu před AS UK 19. ledna.

24. ledna

Zasedání AS KTF a představení výsledků auditu

Zástupci rektorátu představili hlavní závěry auditu provedeného na KTF. Na jejich vyjádření reagoval zvl. doc. Jinek a dr. Kříž, kteří odmítli závěry vnitřní kontroly ze strany Univerzity již v pondělním prohlášení.

25. ledna

Etická komise UK k vyjádřením doc. Jinka o doktorandech prof. Petráčka

Etická komise došla k závěru, že J. Jinek svými výroky na adresu Petráčkových doktorandů na podzim 2023 porušil Etický kodex UK, a to zejména v části I, odst. 10, 15 a 23. Veřejnou omluvu za příkré a nevhodné mediální vystupování a zdrženlivost v dalším vyjadřování na jejich adresu ze strany doc. Jakuba Jinka považuje komise za „minimální krok k nápravě“. Závěry EK UK zveřejnil na Facebooku prof. Petráček.

26. ledna

Média

Katolické noviny: Kontrola na KTF: fakulta obstála

29. ledna

Hlavní volební komise prohlásila proběhlé volby do AS UK na KTF za neplatné; celé volby se budou opakovat

HVK UK informovala, že několik stížností podaných na průběh voleb do AS UK na KTF ve dne 9.–11. ledna 2024 považuje za odůvodněné a rozhodla o opakování voleb do kurie akademických pracovníků v plném rozsahu.