Říjen 2023

12. října

13. října

AS UK jedná i o KTF

Na řádném zasedání se AS UK několik desítek minut věnoval i situaci na KTF

Výzvy zaměstnanců AS KTF UK

Malému senátu byly doporučeny tři výzvy zaměstnanců vyzývající jej k jednání ve věci situace na fakultě:

technickohospodářští pracovníci
Katedra systematické a pastorální teologie
Ústav dějin křesťanského umění

Návrh na odvolání děkana

Akademický senát fakulty obdržel návrh studentských senátorek na odvolání děkana.

26. října

Média

Christnet: KTF si už sama nepomůže

30. října

OD 13/2023

Je zveřejněno OD 13/2023 podepsané děkanem v pracovní neschopnosti, se špatnými datumy projednání s odbory (21.8.) a senátem (27.9. senát odhlasoval, že se zněním nesouhlasí a doporučuje jej znova projednat s odbory).

31. října

Rozhovor s J. Jinkem

Katolické noviny: rozhovor „Tomáše Pravdy“ s Jakubem Jinkem: Vrcholem bylo, když začali urážet moji manželku