Listopad 2023

13. listopadu

Kandidáti do AS UK

Akademičtí pracovníci
– Mgr. Michaela Falátková, Ph.D., Katedra církevních dějin a literární historie (navrhovatel Petr Kubín)        
– JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., Katedra filosofie a práva (navrhovatel Marek Šmíd)
– doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D., Katedra filosofie a práva (navrhovatel Jakub Kříž)
– prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., Ústav dějin křesťanského umění (navrhovatelka Magdalena Nespěšná Hamsíková)
– Mgr. Bc. Kateřina Šolcová, Ph.D., Katedra filosofie a práva (navrhovatelka Markéta Jarošová)
– doc. David Vopřada, Dr., Katedra systematické a pastorální teologie (navrhovatelka Michaela Falátková)
 
Studenti
– Mgr. Ondřej Kříž, Katolická teologie (navrhovatelka Kateřina Veronika Bakovská)
– Jakub Sobotka, Katolická teologie (navrhovatelka Klára Hamplová)
– ThLic. Mgr. Karolína Štauberová, Katolická teologie (navrhovatel Martin Boukal)
– Mgr. Štěpán Frank, Církevní a obecné dějiny (navrhovatel David Trojan)

20. listopadu

29. listopadu

Proděkan Jinek na zasedání AS KTF UK informoval o tom, že pracovní neschopnost děkana KTF UK nadále trvá.

Neplatné volby do AS UK

Dílčí volební komise informovala o nesrovnalostech v průběhu voleb do AS UK na KTF s tím, že hlavní volební komisi postoupila své stanovisko: volby zřejmě bude třeba třeba prohlásit za neplatné. Hlavním důvodem jsou možné manipulace s volební aplikací v průběhu hlasování, a to bez vědomí volební komise.