Štítek: akreditace

  • Usnesení RVH z 18. října 2023

    Rada pro vnitřní hodnocení schválila 18. října následující usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení upozorňuje na nápravné opatření ohledně zajištění studijního programu Katolická teologie (garant děkan Novotný), které mělo být vypořádáno do 31.12.2022 a bude projednáno na listopadovém zasedání.  Dále upozorňuje na nestandardní situaci ve studijním programu Filosofie a etika: Vzhledem k vysokému počtu zapsaných studentů…

  • RVH k programům teologických nauk na KTF

    Rada pro vnitřní hodnocení UK, která má na starosti akreditace studijních programů na celé Univerzitě (tzv. institucionální akreditace), vydala 13. září usnesení, které se týká dvou studijních programů na KTF, které jsou vyučovány dálkově: KTF 1100 Bc NO Teologické nauky RVH UK konstatuje, že nápravné opatření ukládající doplnění studijních opor bylo splněno a usnáší se…