Štítek: studijní program

  • RVH k programům teologických nauk na KTF

    Rada pro vnitřní hodnocení UK, která má na starosti akreditace studijních programů na celé Univerzitě (tzv. institucionální akreditace), vydala 13. září usnesení, které se týká dvou studijních programů na KTF, které jsou vyučovány dálkově: KTF 1100 Bc NO Teologické nauky RVH UK konstatuje, že nápravné opatření ukládající doplnění studijních opor bylo splněno a usnáší se…