Usnesení OR Církevních a obecných dějin z 24. 8. 2023

Usnesení Oborové rady Církevních a obecných dějin z 24. 8. 2023:

OR se důrazně ohrazuje proti nepřípustnému vměšování vedení fakulty do jejích kompetencí ohledně navrhování a odvolávání školitelů (viz SZŘ UK čl. 10, odst. 6). Rozhodnutí děkana o odvolání školitelů v osobách prof. Čechury a prof. Petráčka bylo provedeno bez předchozího návrhu OR, a tudíž není platné. Současně se OR ohrazuje proti způsobu, jakým vedení fakulty oznámilo doktorandům plánované ukončení jejich školení ze strany prof. Čechury a prof. Petráčka.