E-mail některých členů KCDLH senátorům AS KTF UK z 24. 8. 2023

Dne 24. srpna 2023 doc. Miloš Sládek a několik dalších členů Katedry církevních dějin a literární historie zaslalo členům fakultního senátu následující e-mail:


Předmět: situace denního studia

Vážení členové akademického senátu,

jako garant oboru Bc. DEK se na Vás obracím v situaci, která je jen obtížně řešitelná a kterou můžete jen Vy pomoci vyřešit. V posledních dnech se v mnoha pádech skloňuje otázka doktorského studia a možnost doktorandů dostudovat u svého školitele, ať jím je prof. Petráček nebo prof. Čechura. Stojím jednoznačně za návrhem prof. Kubína, aby studenti mohli dostudovat pod vedením svého školitele. Pro obor Dějiny evropské kultury ale vyvstává další, podobně složitá a v mnoha ohledech neřešitelná situace v otázkách denního studia.

V polovině nebo ve druhé polovině tohoto roku končí nebo už skončily pracovní úvazky prof. Čechury, prof. Petráčka, Dr. Bubna a Dr. Milcové. Tak masivní, nedobrovolný odchod zkušených odborníků a pedagogů nutně vyvolává otázky směřující k úrovni a ke kvalitě studia. Dovíme-li se až z médií, že prof. Petráček byl odejit k 21. 8., máme jen minimální možnosti jeho výuku kvalitně nahradit. Výuka na vysoké škole má být dle mého názoru postavena na kvalitních přednáškách a seminářích, které připravují odborníci na dané období, tedy tak, aby se studenti během studia setkávali s různými kvalifikovanými pohledy, způsoby myšlení, názorovými přístupy apod., nikoliv tím způsobem, že čtveřice nebo pětice zbývajících vyučujících odpřednáší vše bez ohledu na svou odbornost, že se do jazykových seminářů sesypou začátečníci s pokročilými apod. Jsme všichni svědky transformace naši fakulty (nebo některých jejích oborů) na lehce nadprůměrné gymnázium. Měli jsme nedostatek studentů, mnozí z nás věnovali obrovské úsilí získávání nových zájemců pro studium, získali jsme je, ale co jim nyní můžeme nabídnout? Obor, ze kterého byla odejita polovina odborníků? Prosím, nemarginalizujte tento problém s vědomím, že se právě Vašeho oboru přímo netýká, jako fakulta představujeme jeden celek.

Porušuje-li děkanát v otázce doktorského studia platné normy, staví-li doktorandy do neřešitelných situací, ohrožuje-li další chod denní výuky, nezbývá v takovém případě akademickému senátu nic jiného, než odvolat děkana fakulty a zároveň učinit taková opatření, aby se daná situace neopakovala.

V úctě

Doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.katedra církevních dějin a literární historie

Podpis připojili:

dr. Klára Kudlová
prof. Petr Kubín
dr. Michal Charypar