Stanovisko Koordinační odborové rady UK k situaci na KTF

M. Falátková na svém Facebooku zveřejnila 26. srpna stanovisko Koordinační odborové rady UK k situaci na KTF

Předsednictvo Koordinační odborové rady UK (KOR UK) jednoznačně odmítá postup vedení Katolické teologické fakulty (KTF) při projednávání zrušení pracovního místa prof. Tomáše Petráčka s předsedkyní odborové organizace KTF. Je zcela nepřijatelné, aby byla předsedkyně postavena před hotovou věc a aby byl předem vyhotoven zápis z jednání, pod který se měla na místě podepsat. Je stejně nepřijatelné, aby děkan vzápětí oznámil prof. Petráčkovi, že jeho místo ruší, a projednání s předsedkyní odborové organizace tak bylo pouze o splnění formality. Takový postup je zcela v rozporu s duchem Kolektivní smlouvy.

Předsednictvo KOR má také pochybnosti ohledně dodržení standardních mechanismů a odpovídajících předpisů při rušení pracovního místa prof. Petráčka. Očekává důkladné prošetření situace ze strany vedení UK a vyhrazuje si právo podniknout další kroky při obraně práv zaměstnanců UK.