Štítek: Michaela Falátková

  • Sdělení předsedkyně odborů z 30. srpna

    Předsedkyně ZO VOS KTF UK Michaela Falátková na Facebooku 30. srpna sdělila: „Milí kolegové, studenti a přátelé, dnes jsem sdělila pověřenému proděkanovi KTF, jaké má při případném vyjednávání s odbory dodržovat komunikační schéma, aby byl postup v souladu s předpisy, zákoníkem práce a kolektivní smlouvou UK. Vedení bylo také informováno o tom, že v případě porušení…

  • Stanovisko Koordinační odborové rady UK k situaci na KTF

    M. Falátková na svém Facebooku zveřejnila 26. srpna stanovisko Koordinační odborové rady UK k situaci na KTF „Předsednictvo Koordinační odborové rady UK (KOR UK) jednoznačně odmítá postup vedení Katolické teologické fakulty (KTF) při projednávání zrušení pracovního místa prof. Tomáše Petráčka s předsedkyní odborové organizace KTF. Je zcela nepřijatelné, aby byla předsedkyně postavena před hotovou věc…