Sdělení předsedkyně odborů z 30. srpna

Předsedkyně ZO VOS KTF UK Michaela Falátková na Facebooku 30. srpna sdělila:

Milí kolegové, studenti a přátelé, dnes jsem sdělila pověřenému proděkanovi KTF, jaké má při případném vyjednávání s odbory dodržovat komunikační schéma, aby byl postup v souladu s předpisy, zákoníkem práce a kolektivní smlouvou UK. Vedení bylo také informováno o tom, že v případě porušení povinnosti zaměstnavatele projednat s odborovou organizací záležitosti vyplývající z § 287 zákoníku práce se zaměstnavatel dopouští přestupku dle § 23 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, za což hrozí pokuta až 200 tis. Kč. Současně jsem o těchto záležitostech informovala i paní rektorku UK, předsedu AS KTF a samozřejmě i pana děkana KTF. Panu děkanovi přeji brzké uzdravení. O dalším vývoji vás budu informovat.