Štítek: Filozofie a etika

  • Usnesení RVH z 18. října 2023

    Rada pro vnitřní hodnocení schválila 18. října následující usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení upozorňuje na nápravné opatření ohledně zajištění studijního programu Katolická teologie (garant děkan Novotný), které mělo být vypořádáno do 31.12.2022 a bude projednáno na listopadovém zasedání.  Dále upozorňuje na nestandardní situaci ve studijním programu Filosofie a etika: Vzhledem k vysokému počtu zapsaných studentů…