Štítek: tisková zpráva

 • Tisková zpráva KTF v reakci na zprávu o auditu ze 7. září

  Rektorka UK požádala vedení KTF o návrh na řešení situace prof. Čechury a prof. Petráčka v jejich dalším působení na fakultě. Vedení KTF na předpokládané jednání připravilo následující stanovisko, které je v souladu s právním názorem a které včera, ve středu 6. září, zaslalo rektorce UK. 1. Po dohodě s předsedou oborové rady zůstávají profesoři…

 • Tisková zpráva KTF 4. září 2023

  Tisková zpráva KTF z 4. září 2023: Proděkan KTF UK (zastupující děkana) jednal dne 4. 9. 2023 s předsedou oborové rady doktorského studijního programu Církevní a obecné dějiny. Shodli se na tom, že prof. Čechura a prof. Petráček jsou nadále školiteli svých doktorandů a že je společným cílem, aby doktorandi mohli pod jejich školením dokončit svá…

 • Tisková zpráva UK z 1. září 2023

  Tisková zpráva UK z 1. září: Vedení UK se sešlo se zástupci vedení Katolické teologické fakulty (KTF) UK. Vedení KTF UK bylo ze strany vedení UK opětovně seznámeno s pochybnostmi ohledně postupu fakulty v oblasti pracovněprávních vztahů, a dále též s reakcí zástupců odborů, která byla k dotčené situaci vedení UK v minulých dnech doručena.…

 • Tisková zpráva KTF z 31. srpna 2023

  Tisková zpráva KTF z 31. srpna: Ve čtvrtek 31. srpna se vedení KTF setkalo s rektorkou UK prof. Milenou Králíčkovou. Schůzka přinesla shodu v potřebnosti řešení vzniklé situace s doktorandy prof. Jaroslava Čechury a prof. Tomáše Petráčka. Fakulta chce doktorandům umožnit dokončení studia pod stávajícími školiteli. Aktuálně pro to hledá optimální řešení a usiluje o dohodu…

 • Tisková zpráva UK z 24. 8. 2023

  Tisková zpráva UK z 24. 8.: „V návaznosti na vyjádření k situaci na Katolické teologické fakultě (KTF UK) ze dne 22. 8. se rektorka UK prof. Milena Králíčková osobně sešla s děkanem fakulty prof. Vojtěchem Novotným k podání vysvětlení. Rektorka vyslovila znepokojení nad vzniklou situací, nesprávným postupem řešení v oblasti pracovně- právních vztahů a rovněž…

 • Tisková zpráva KTF UK z 22. 8. 2023

  Tisková zpráva KTF z 22. 8. 2023: „Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy nekomentuje do médií či na sociální sítě pracovněprávní záležitosti svých zaměstnanců. Prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. tak učinil sám. K jeho vyjádřením připojujeme krátké stanovisko: Jediným důvodem, kvůli němuž s ním byl ukončen pracovní poměr podle § 52 písm. c) zákoníku práce,…

 • Tisková zpráva vedení Univerzity Karlovy z 22. 8. 2023

  Tisková zpráva UK z 22. 8. 2023:  „Vedení Univerzity Karlovy (UK) vnímá závažnost vzniklé situace, o které nebylo ze strany KTF UK předem informováno. Rektorka UK prof. Milena Králíčková požádala neodkladně o dodání informací a podkladů, zda byly dodrženy standardní mechanismy a odpovídající předpisy, a osobně se v krátké době s vedením fakulty sejde. Smyslem…