Tisková zpráva vedení Univerzity Karlovy z 22. 8. 2023

Tisková zpráva UK z 22. 8. 2023: 

„Vedení Univerzity Karlovy (UK) vnímá závažnost vzniklé situace, o které nebylo ze strany KTF UK předem informováno. Rektorka UK prof. Milena Králíčková požádala neodkladně o dodání informací a podkladů, zda byly dodrženy standardní mechanismy a odpovídající předpisy, a osobně se v krátké době s vedením fakulty sejde. Smyslem těchto kroků je vyjasnění a uklidnění situace.“