Tisková zpráva KTF UK z 22. 8. 2023

Tisková zpráva KTF z 22. 8. 2023:

„Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy nekomentuje do médií či na sociální sítě pracovněprávní záležitosti svých zaměstnanců. Prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. tak učinil sám. K jeho vyjádřením připojujeme krátké stanovisko: Jediným důvodem, kvůli němuž s ním byl ukončen pracovní poměr podle § 52 písm. c) zákoníku práce, je potřeba vyšší efektivity hospodaření i působení fakulty. Stav úvazků se nyní snižuje o 2,5, na prof. Petráčka z toho připadá pětina. Snižujeme také počet zaměstnanců na DPP a lépe rozdělujeme výuku i další agendy. Činností, jimž se prof. Petráček na Katolické teologické fakultě věnoval, se ujmou stávající zaměstnanci. Jiné interpretace důvodů propuštění se nezakládají na faktech a nejsou pravdivé.“