Arcibiskup Graubner vyjádřil podporu děkanu Novotnému

Vážený pane děkane,

rád bych Vám v současné situaci vyjádřil svou podporu, aniž bych zasahoval do veřejných diskusí. V úřadu děkana fakulty máte své povinnosti a pravomoci, mezi které patří i přijímání a propouštění pracovníků fakulty.  Vyprošuji Vám od Boha dar moudrosti i statečnosti při všech jednáních a rozhodováních a zároveň vnitřní svobodu od vnějších tlaků. Fakultě vyprošuji dobrou atmosféru spolupráce a vědeckého bádání i úspěšného překonávání problémů.

S přáním všeho dobra od Pána zdraví a ze srdce žehná

+Jan Graubner

Arcibiskupství pražské, 24. 8. 2023