Některé změny bolí, ale je třeba ochránit autonomii fakulty

18. srpna byl v univerzitním časopise iForum publikován rozhovor s děkanem KTF Vojtěchem Novotným o reorganizaci fakulty a nutnosti šetření a krácení úvazků (v minulém čase), který byl na fakultním Facebooku zveřejněn krátce po předání výpovědi Tomáši Petráčkovi 21. srpna. Rozhovor z iForum následně smazán.