Štítek: KTF

 • Výzva technicko-hospodářských pracovníků Akademickému senátu KTF UK

  Dne 18. října 2023 adresovali technicko-hospodářští pracovníci KTF, tedy především administrativní pracovníci a knihovníci, následující výzvu Akademickému senátu KTF UK: My, níže podepsaní technicko-hopodářští pracovníci, vyjadřujeme znepokojení nad způsobem vydávání a uvádění do praxe jednotlivých opatření děkana.  Upozorňujeme, že poslední připravovaná a vydaná opatření děkana jsou nesystémová a mají vážný dopad na organizaci administrativní činnosti…

 • Tisková zpráva KTF v reakci na zprávu o auditu ze 7. září

  Rektorka UK požádala vedení KTF o návrh na řešení situace prof. Čechury a prof. Petráčka v jejich dalším působení na fakultě. Vedení KTF na předpokládané jednání připravilo následující stanovisko, které je v souladu s právním názorem a které včera, ve středu 6. září, zaslalo rektorce UK. 1. Po dohodě s předsedou oborové rady zůstávají profesoři…

 • Tisková zpráva KTF 4. září 2023

  Tisková zpráva KTF z 4. září 2023: Proděkan KTF UK (zastupující děkana) jednal dne 4. 9. 2023 s předsedou oborové rady doktorského studijního programu Církevní a obecné dějiny. Shodli se na tom, že prof. Čechura a prof. Petráček jsou nadále školiteli svých doktorandů a že je společným cílem, aby doktorandi mohli pod jejich školením dokončit svá…

 • Dopis proděkana Jinka akademické obci KTF

  Proděkan J. Jinek zastupující děkana uveřejnil 4. září na stránkách KTF dopis následujícího znění: Vážené kolegyně a kolegové,  jak víte, zastupuji děkana naší fakulty prof. Vojtěcha Novotného od jeho náhlé hospitalizace v pondělí 28. srpna. Přestože mám poměrně bohaté zkušenosti s krizovým řízením, současná mediální eskalace a osobní ataky mě zaskočily – ve svém profesním…

 • Tisková zpráva KTF z 31. srpna 2023

  Tisková zpráva KTF z 31. srpna: Ve čtvrtek 31. srpna se vedení KTF setkalo s rektorkou UK prof. Milenou Králíčkovou. Schůzka přinesla shodu v potřebnosti řešení vzniklé situace s doktorandy prof. Jaroslava Čechury a prof. Tomáše Petráčka. Fakulta chce doktorandům umožnit dokončení studia pod stávajícími školiteli. Aktuálně pro to hledá optimální řešení a usiluje o dohodu…