Štítek: Jakub Jinek

  • Dopis proděkana Jinka akademické obci KTF

    Proděkan J. Jinek zastupující děkana uveřejnil 4. září na stránkách KTF dopis následujícího znění: Vážené kolegyně a kolegové,  jak víte, zastupuji děkana naší fakulty prof. Vojtěcha Novotného od jeho náhlé hospitalizace v pondělí 28. srpna. Přestože mám poměrně bohaté zkušenosti s krizovým řízením, současná mediální eskalace a osobní ataky mě zaskočily – ve svém profesním…

  • E-mail proděkana pro vědu doktorandům z 21. 8. 2023

    Dne 21. srpna po obědě, zhruba tři hodiny po předání výpovědi děkanem Novotným prof. Petráčkovi, dostali jeho doktorandi e-mail od proděkana Jinka následujícího znění: Vážený pane kolego, dovoluji si Vás informovat o následujícím: Děkan KTF UK rozhodl, že k 31. říjnu dojde ze závažných důvodů ke zrušení pracovního místa, které zastává prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. Pro…