Kandidaturu na děkana KTF oznámil Dr. Albert-Peter Rethmann

Na svém facebookovém profilu oznámil svou kandidaturu na děkana KTF Dr. Albert-Peter Rethmann:

Od roku 2002 až 2009 jsem působil na Katolické teologické fakultě UK. Je to doba, která patří k nejhezčím a nejintenzivnějším etapám mého profesního života. Fakulta mi stále leží na srdci. V současné době ovšem prochází těžkým obdobím. Proto jsem se rozhodl po důkladném zvažování přijmout návrh kandidatury na funkci děkana v rámci volby, která je vypsána.

Nabízím Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy své teologické vzdělání, kompetence a zkušenosti v řízení akademických a církevních organizací. Chci přispět k tomu, aby fakulta byla zase živou součástí Univerzity Karlovy, aby mohla jako taková sloužit církvi v České republice a podílet se na utváření společnosti z perspektivy humanitní vzdělanosti a křesťanských hodnot. Znám ještě řadu kolegů na fakultě a jsem přesvědčen, že máme společně obrovský potenciál.