Štítek: odvolání děkana

  • Výzva senátorům ke kladnému stanovisku k odvolání děkana KTF UK

    Členové Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK adresovali dne 18. října 2023 Akademickému senátu KTF UK následující výzvu: My, členové Ústavu dějin křesťanského umění, dlouhodobě vnímáme situaci na fakultě jako demotivující a neúnosnou. Na posledním zasedání Akademického senátu KTF, konaném dne 27. září 2023, se plně projevilo, že vedení, v čele s děkanem prof. Vojtěchem…