Štítek: doktorandi

 • Tisková zpráva KTF v reakci na zprávu o auditu ze 7. září

  Rektorka UK požádala vedení KTF o návrh na řešení situace prof. Čechury a prof. Petráčka v jejich dalším působení na fakultě. Vedení KTF na předpokládané jednání připravilo následující stanovisko, které je v souladu s právním názorem a které včera, ve středu 6. září, zaslalo rektorce UK. 1. Po dohodě s předsedou oborové rady zůstávají profesoři…

 • Tisková zpráva KTF 4. září 2023

  Tisková zpráva KTF z 4. září 2023: Proděkan KTF UK (zastupující děkana) jednal dne 4. 9. 2023 s předsedou oborové rady doktorského studijního programu Církevní a obecné dějiny. Shodli se na tom, že prof. Čechura a prof. Petráček jsou nadále školiteli svých doktorandů a že je společným cílem, aby doktorandi mohli pod jejich školením dokončit svá…

 • Tisková zpráva KTF z 31. srpna 2023

  Tisková zpráva KTF z 31. srpna: Ve čtvrtek 31. srpna se vedení KTF setkalo s rektorkou UK prof. Milenou Králíčkovou. Schůzka přinesla shodu v potřebnosti řešení vzniklé situace s doktorandy prof. Jaroslava Čechury a prof. Tomáše Petráčka. Fakulta chce doktorandům umožnit dokončení studia pod stávajícími školiteli. Aktuálně pro to hledá optimální řešení a usiluje o dohodu…

 • Tomáš Petráček o výpovědi a doktorandech na Facebooku

  Prof. Petráček na sociálních sítích v pondělí 21. srpna v 16:13 informuje o tom, že od děkana KTF obdržel výpověď a že jeho doktorandi dostali od proděkana Jinka e-mail o tom, že si údajně budou muset najít nového školitele:

 • E-mail proděkana pro vědu doktorandům z 21. 8. 2023

  Dne 21. srpna po obědě, zhruba tři hodiny po předání výpovědi děkanem Novotným prof. Petráčkovi, dostali jeho doktorandi e-mail od proděkana Jinka následujícího znění: Vážený pane kolego, dovoluji si Vás informovat o následujícím: Děkan KTF UK rozhodl, že k 31. říjnu dojde ze závažných důvodů ke zrušení pracovního místa, které zastává prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. Pro…