Štítek: AS UK

  • Usnesení Petiční komise AS UK

    Petiční komise AS UK vydala 11. října 2023 usnesení týkající se doktorandů prof. Petráčka a Čechury: Usnesení: „Petiční komise AS UK shledala porušení Studijního a zkušebního řádu (čl. 10, odst. 6) ze strany vedení KTF UK, kdy byli odvoláni školitelé prof. Čechura a prof. Petráček bez souhlasu oborové rady.“ 8 pro – 0 proti –…