Štítek: administrativa

  • Výzva technicko-hospodářských pracovníků Akademickému senátu KTF UK

    Dne 18. října 2023 adresovali technicko-hospodářští pracovníci KTF, tedy především administrativní pracovníci a knihovníci, následující výzvu Akademickému senátu KTF UK: My, níže podepsaní technicko-hopodářští pracovníci, vyjadřujeme znepokojení nad způsobem vydávání a uvádění do praxe jednotlivých opatření děkana.  Upozorňujeme, že poslední připravovaná a vydaná opatření děkana jsou nesystémová a mají vážný dopad na organizaci administrativní činnosti…