9:00 Schůzka Novotný–Falátková

Schůzka děkana KTF s předsedkyní odborů Michaelou Falátkovou, které byl předložen předpřipravený dokument k podpisu, jehož součástí bylo zrušení 0.5 úvazku AP3 (Akademický pracovník 3) na KCDLH