Schůzka Novotný–Šmíd

Schůzka děkana KTF Vojtěcha Novotného s vedoucím Katedry církevních dějin a literární historie (dále KCDLH) Markem Šmídem, kde mu byly sděleny informace o plánovaném ukončení pracovního poměru Tomáše Petráčka a převzetí jeho předmětů