Nové kolegium děkana a vědecká rada

Děkan fakulty zaslal AS KTF UK dne 22. května svůj návrh na členy svého kolegia a vědecké rady. Ke členům kolegia děkana se akademický senát bude vyjadřovat, členy vědecké rady schvaluje. Zmíněné podklady budou projednány na řádném zasedání AS KTF UK 29. května 2024:

Navržené kolegium děkana

  • ThLic. Mgr. Lenka Makovcová Demartini, Ph.D. (pro pregraduální studium a pedagogickou činnost),
  • doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (pro doktorské studium a vědecko-pedagogické tituly),
  • doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. (pro vědu a zahraničí)
  • JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (pro organizaci a legislativu)

Navržené složení vědecké rady


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *