Štítek: e-mail

  • E-mail proděkana pro vědu doktorandům z 21. 8. 2023

    Dne 21. srpna po obědě, zhruba tři hodiny po předání výpovědi děkanem Novotným prof. Petráčkovi, dostali jeho doktorandi e-mail od proděkana Jinka následujícího znění: Vážený pane kolego, dovoluji si Vás informovat o následujícím: Děkan KTF UK rozhodl, že k 31. říjnu dojde ze závažných důvodů ke zrušení pracovního místa, které zastává prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. Pro…