odpoledne

  • E-mail doktorandům, že po 31. 10. nebudou mít školitele
  • V časopise Univerzity Karlovy iForum publikován rozhovor s děkanem V. Novotným o reorganizaci fakulty a nutnosti šetření a krácení úvazků (v minulém čase) – na Facebooku KTF publikováno ihned po předání výpovědi T. Petráčkovi, následně průběžně zamykány komentáře, rozhovor z iForum následně smazán